Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Gởi chùa- Nguyễn Minh Phúc

Gởi chùa- Nguyễn Minh Phúc


GỬI CHÙA

nén nhang xin gửi cho chùa
gửi luôn hơn thiệt được thua tuổi già
gửi chùa lại những phù hoa
bạc vàng nhung lụa gấm hoa ở đời

nầy là danh lợi rụng rơi
kia là hư ảo một trời bể dâu
gửi ngàn ngày vắn đêm thâu
trăm đau chưa dứt vạn sầu chưa nguôi

gửi chua xót lại nụ cười
sương treo đầu núi phận người hư vô
gửi tràn cơn mộng nhấp nhô
đêm trôi bèo bọt ngày xô sóng trào

gửi hư không lại câu chào
trống chiêng đã gọi đời sau mịt mờ
gửi trăm năm lại nấm mồ
nghe đâu đây vọng...
                          nam mô di đà...


nguyễn minh phúc
(chùa Huệ Nghiêm rằm tháng sáu, 2017)

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Thể loại
  • Tác giả
  • Thời gian
  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian