Phố núi và bạn bè... Chút gì để nhớ!

Phố núi và bạn bè...
Nơi lưu giữ kỷ niệm học trò và giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu gần xa
Không bao giờ quá sớm để kết bạn và quá muộn để yêu (Sandy Wilson)
Trang thơ Lê Kim Thượng
Trang Lê Kim Thượng:

THƠ:
 1. Thơ tình lục bát: Bến Mê 1, 2, 3 
 2. Thơ tình lục bát: Bến quê 1, 2
 3. Thơ tình lục bát: Bến trăng 1& 2
 4. Thơ tình lục bát: Bến xưa
 5. Thơ tình lục bát: Cát tường 1, 2
 6. Thơ tình lục bát: Cát Tường 3, 4
 7. Thơ tình lục bát: Chi Mai 1, 2
 8. Thơ tình lục bát: Chín nhớ
 9. Thơ tình lục bát: Cỏ khâu 1& 2 
 10. Thơ tình lục bát: Diêu bông 1, 2
 11. Thơ tình lục bát: Duyên Xuân 1, 2 
 12. Thơ tình lục bát: Đêm mơ 1, 2
 13. Thơ tình lục bát: Đỗ Quyên 1, 2  
 14. Thơ tình lục bát: Đón đưa
 15. Thơ tình lục bát: Em- Xuân 1&2
 16. Thơ tình lục bát: Gàu Mo 1, 2 
 17. Thơ tình lục bát: Góc khuất 1, 2, 3 
 18. Thơ tình lục bát: Hà Nhân 1, 2
 19. Thơ tình lục bát: Hạt bụi 1, 2
 20. Thơ tình lục bát: Hóa thân
 21. Thơ tình lục bát: Hồi hương 
 22. Thơ tình lục bát: Hương sắc 1, 2 
 23. Thơ tình lục bát: Hương Xuân 
 24. Thơ tình lục bát: Huyền sử
 25. Thơ tình lục bát: Lạc trôi 1, 2
 26. Thơ tình lục bát: Lập Xuân 1& 2
 27. Thơ tình lục bát: Liêu trai 1&2
 28. Thơ tình lục bát: Lục bát tình
 29. Thơ tình lục bát: Mười thương 1,2 
 30. Thơ tình lục bát: Ngày tình yêu 1,2,3 
 31. Thơ tình lục bát: Người dưng
 32. Thơ tình lục bát: Người xưa 
 33. Thơ tình lục bát: Nhân Gian 1, 2, 3 
 34. Thơ tình lục bát: Nợ duyên
 35. Thơ tình lục bát: Phiêu linh 1,2,3
 36. Thơ tình lục bát: Rạ rơm 1, 2
 37. Thơ tình lục bát: Sắc tình 1, 2  
 38. Thơ tình lục bát: Sông Dinh
 39. Thơ tình lục bát: Tầm Xuân 1, 2, 3
 40. Thơ tình lục bát: Tan trường
 41. Thơ tình lục bát: Trầm tích 1,2
 42. Thơ tình lục bát: Thành hôn 1, 2
 43. Thơ tình lục bát: Thanh Minh 1,2,3
 44. Thơ tình lục bát: Thềm năm mới 1, 2, 3  
 45. Thơ tình lục bát: Tím Xoan 1,2
 46. Thơ tình lục bát: Tình Hoa 1, 2
 47. Thơ tình lục bát: Tình Xuân 1&  2
 48. Thơ tình lục bát: Tơ tình
 49. Thơ tình lục bát: Trải nắng
 50. Thơ tình lục bát: Trăng đồng 1,2
 51. Thơ tình lục bát: Viễn xứ 1, 2  
 52. Thơ tình lục bát: Xuân hoa
 53. Thơ tình lục bát: Xuân hồng 1, 2
 54. Thơ lục bát Xuân: Xuân nhà
 55. Thơ tình lục bát: Xuân quê 1, 2 
 56. Thơ tình lục bát: Xuân thì 1& 2 
 57. Thơ tình lục bát: Xuân tình 1, 2, 3 (2018)
 58. Thơ tình lục bát: Xuân tình 1,2 (2019) 
 59. Thơ tình lục bát: Xuân xanh 1, 2, 3 
 60. Thơ tình lục bát: Yến Oanh 1, 2

tác giả Lê Kim Thượng
Tên thật: Lê Ngọc Sinh
(nhà thơ, nhà giáo)
Email: lekimthuongtho@gmail.com

COMMENTS:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

 • Thể loại
 • Tác giả
 • Thời gian
 • Mục lục:
 • Theo thể loại
 • Theo tác giả
 • Theo thời gian
Trang thơ Lê Kim Thượng- Blog Phố núi và bạn bè... 177 Pham Van Dong- Pleiku GiaLai 600000 VietNam