Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Trang thơ Lê Kim Thượng

Trang Lê Kim Thượng:

THƠ:
 1. Chiều say
 2. Thơ tình lục bát: Bến Mê 1, 2, 3 
 3. Thơ tình lục bát: Bến quê 1, 2
 4. Thơ tình lục bát: Bến trăng 1& 2
 5. Thơ tình lục bát: Bến xưa
 6. Thơ tình lục bát: Bóng già 1 & 2 
 7. Thơ tình lục bát: Cát tường 1, 2
 8. Thơ tình lục bát: Cát Tường 3, 4
 9. Thơ tình lục bát: Chi Mai 1, 2
 10. Thơ tình lục bát: Chín nhớ
 11. Thơ tình lục bát: Cỏ khâu 1& 2 
 12. Thơ tình lục bát: Cỏ may
 13. Thơ tình lục bát: Diêu bông 1, 2
 14. Thơ tình lục bát: Duyên Xuân 1, 2  
 15. Thơ tình lục bát: Đậm tình
 16. Thơ tình lục bát: Đắng lòng 1 & 2 
 17. Thơ tình lục bát: Đêm mơ 1, 2
 18. Thơ tình lục bát: Đỗ Quyên 1, 2  
 19. Thơ tình lục bát: Đón đưa
 20. Thơ tình lục bát: Đông tàn 
 21. Thơ tình lục bát: Em- Xuân 1&2
 22. Thơ tình lục bát: Gàu Mo 1, 2  
 23. Thơ tình lục bát: Gõ cửa
 24. Thơ tình lục bát: Góc khuất 1, 2, 3 
 25. Thơ tình lục bát: Hà Nhân 1, 2
 26. Thơ tình lục bát: Hạt bụi 1, 2
 27. Thơ tình Lục bát: Hạt tình 1 &2 
 28. Thơ tình lục bát: Héo hon
 29. Thơ tình lục bát: Hóa thân
 30. Thơ tình lục bát: Hồi hương 
 31. Thơ tình lục bát: Hương sắc 1, 2 
 32. Thơ tình lục bát: Hương Xuân 
 33. Thơ tình lục bát: Huyền sử
 34. Thơ tình lục bát: Lạc trôi 1, 2
 35. Thơ tình lục bát: Lập Xuân 1& 2
 36. Thơ tình lục bát: Liêu trai 1&2
 37. Thơ tình lục bát: Lời ru
 38. Thơ tình lục bát: Lục bát tình
 39. Thơ tình lục bát: Mười thương 1,2 
 40. Thơ tình lục bát: Ngày tình yêu 1,2,3 
 41. Thơ tình lục bát: Người dưng
 42. Thơ tình lục bát: Người xưa  
 43. Thơ tình lục bát: Nguyệt Ca
 44. Thơ tình lục bát: Nhân Gian 1, 2, 3 
 45. Thơ tình lục bát: Nợ duyên
 46. Thơ tình lục bát: Nửa chiều
 47. Thơ tình lục bát: Phiêu linh 1,2,3
 48. Thơ tình lục bát: Quê xưa 1 & 2
 49. Thơ tình lục bát: Rạ rơm 1, 2
 50. Thơ tình lục bát: Sắc tình 1, 2  
 51. Thơ tình lục bát: Sợi tóc
 52. Thơ tình lục bát: Son trẻ 1 & 2 
 53. Thơ tình lục bát: Sông Dinh
 54. Thơ tình lục bát: Tầm Xuân 1, 2, 3
 55. Thơ tình lục bát: Tan trường
 56. Thơ tình lục bát: Trầm tích 1,2
 57. Thơ tình lục bát: Thành hôn 1, 2
 58. Thơ tình lục bát: Thanh Minh 1,2,3
 59. Thơ tình lục bát: Thềm năm mới 1, 2, 3
 60. Thơ tình lục bát: Thở dài
 61. Thơ tình lục bát: Thơ - đàn
 62. Thơ tình lục bát: Tím Xoan 1,2
 63. Thơ tình lục bát: Tình Hoa 1, 2
 64. Thơ tình lục bát: Tình Xuân 1&  2
 65. Thơ tình lục bát: Tơ tình
 66. Thơ tình lục bát: Trải nắng
 67. Thơ tình lục bát: Trăm năm 
 68. Thơ tình lục bát: Trăng đồng 1,2
 69. Thơ tình lục bát: Tròn trăng
 70. Thơ tình lục bát: Trương Chi 
 71. Thơ tình lục bát: Viễn xứ 1, 2  
 72. Thơ tình lục bát: Vô thường
 73. Thơ tình lục bát: Xanh xao 
 74. Thơ tình lục bát: Xuân hoa
 75. Thơ tình lục bát: Xuân hồng 1, 2
 76. Thơ tình lục bát: Xuân muộn
 77. Thơ lục bát Xuân: Xuân nhà
 78. Thơ tình lục bát: Xuân quê 1, 2 
 79. Thơ tình lục bát: Xuân thì 1& 2 
 80. Thơ tình lục bát: Xuân tình 1, 2, 3 (2018)
 81. Thơ tình lục bát: Xuân tình 1,2 (2019) 
 82. Thơ tình lục bát: Xuân xanh 1, 2, 3 
 83. Thơ tình lục bát: Yến Oanh 1, 2

tác giả Lê Kim Thượng
Tên thật: Lê Ngọc Sinh
(nhà thơ, nhà giáo)
Email: lekimthuongtho@gmail.com

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

 • Mục lục:
 • Theo thể loại
 • Theo tác giả
 • Theo thời gian