Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Tết trông cây- Đặng Xuân Xuyến

 Tết trông cây- Đặng Xuân Xuyến


TẾT TRỒNG CÂY

Tí ta tí tởn hò nhau diễn
Tích cũ "cây trồng" chả giống ai
Com lê cà vạt giầy bóng lộn
Tơn tớn mặt dày rõ là "oai".

     Hà Nội, 18 tháng 02-2021
       ĐẶNG XUÂN XUYẾN

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Thể loại
  • Tác giả
  • Thời gian
  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian