Phố núi và bạn bè...
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Em gái Sóc Trăng- Nguyễn Minh Phúc

Em gái Sóc Trăng- Nguyễn Minh Phúc
Em gái Sóc Trăng


EM GÁI SÓC TRĂNG

tôi về gặp một mùa trăng
đêm buông huyền diệu Sóc Trăng chòng chành
theo em lạc mấy thác ghềnh
liêu xiêu chợ nổi mông mênh vườn cò

Sóc Trăng ơi chớ hẹn hò
lỡ tôi đứng đợi mà đò không đưa
lỡ xuồng tôi ghé sông mưa
tìm cô em gái năm xưa chưa chồng

nầy mưa nầy nắng bềnh bồng
nầy ngon bánh pía bánh phồng Ngã Năm
nghe tình đậu bến trăm năm
tôi về em hứa qua rằm mối mai

mốt mai đời ngút sông dài
lỡ thương em thiệt tìm ai hẹn hò
thò tay mà bứt cọng ngò
Sóc Trăng em chớ... giả đò ngó lơ...*

nguyễn minh phúc
-----------------------------------------
* Ca dao: thò tay mà bứt cọng ngò
           thương em đứt ruột giả đò ngó lơ...

COMMENTS

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Thể loại
  • Tác giả
  • Thời gian
  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian
mốt mai đời ngút sông dài lỡ thương em thiệt tìm ai hẹn hò thò tay mà bứt cọng ngò Sóc Trăng em chớ... giả đò ngó lơ...* 177 Pham Van Dong- Pleiku GiaLai 600000 VietNam