Phố núi và bạn bè...
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Cạn tin- Đặng Xuân Xuyến

Cạn tin- Đặng Xuân Xuyến
Cạn tin


CẠN TIN

Chới với...
Níu gì
Màn hạ rồi
Kép chính đã tròn vai

Về đi
Về đi
Nước mắt đâu còn để rơi
Công Lý gật gù bên giường con hát.

Về thôi
Về thôi
Đạo Người thua rồi trắng ván
Niềm tin cạn rồi đâu còn để rạn

Cao xanh hỡi
Cho tin 2 chữ Luật Trời!

Hà Nội, đêm 08/05/2020
ĐẶNG XUÂN XUYẾN

COMMENTS

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Thể loại
  • Tác giả
  • Thời gian
  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian
Về thôi Về thôi Đạo Người thua rồi trắng ván Niềm tin cạn rồi đâu còn để rạn VietNam