Phố núi và bạn bè...
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Văn chương cũng rặt một phường líu lo- Đặng Xuân Xuyến

Văn chương cũng rặt một phường líu lo- Đặng Xuân Xuyến
Văn chương cũng rặt một phường líu lo


VĂN CHƯƠNG CŨNG RẶT MỘT PHƯỜNG LÍU LO
- thơ vui tặng Trần Hải Sơn -

Nhà thơ nói giọng ngủ mơ
Nhà văn bẻ giọng giả vờ bị câm
Còn nhà viết sách thì "hâm"
Chuyện cỏn con lại câu dầm chín chương

Trò đời đã lắm nhiễu nhương
Văn chương lại rặt một phường líu lo.

Hà Nội, trưa 06-04-2020
ĐẶNG XUÂN XUYẾN

COMMENTS

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Thể loại
  • Tác giả
  • Thời gian
  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian
Trò đời đã lắm nhiễu nhương Văn chương lại rặt một phường líu lo. VietNam