Phố núi và bạn bè...
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Ừ! Tháng tư- Đặng Xuân Xuyến

Ừ! Tháng tư- Đặng Xuân Xuyến
Ừ! Tháng tư


Ừ! THÁNG TƯ....
- Kính tặng Văn sĩ Thái Quốc Mưu -

Ừ, tháng Tư rồi. Ừ, tháng Tư
Gió Xuân vét vớt vạt sương mù
Nụ cười se sẽ vương môi gượng
Xáo xác nẻo về nương cố hương.

Ừ, gượng mà quên... để gắng quên
Tháng Tư, rầu lắm, những ưu phiền
Người đi ríu bước người đưa tiễn
Thăm thẳm ngõ chiều mây xám trôi.

         Hà Nội, 01 tháng 04.2019
             ĐẶNG XUÂN XUYẾN

COMMENTS

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Thể loại
  • Tác giả
  • Thời gian
  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian
Tháng Tư, rầu lắm, những ưu phiền Người đi ríu bước người đưa tiễn Thăm thẳm ngõ chiều mây xám trôi. VietNam