Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Lạn Tương Như & Liêm Pha- Kịch thơ Sông Cửu

LẠN TƯƠNG NHƯ – LIÊM PHA
Kịch thơ: Sông Cửu
Các vai:
– Tể tướng Lạn Tương Như

– Tiền vệ Lôi Chấn
 (Vệ sĩ hầu cận Lạn Tương Như)

– Hậu vệ Vân Bình
 (Vệ sĩ hầu cận Lạn Tương Như)

– Nguyên Soái Liêm Pha

– Quân canh và các tỳ nữ .
Lạn Tương Như & Liêm Pha

MỞ MÀN

CẢNH MỘT: (Tư dinh Tể Tướng Lạn Tương Như, Các quan hầu cận suy tư luận bàn. . .)

Lôi Chấn: (Bực dọc nói với Vân Bình)

Tức thật !
Ðường ðường Tể Tướng triều ðình
Lân bang nể phục dân tình mến thương
Tề gia trị quốc kỷ cương
Vỗ an bá tánh quê hương thái bình
Thế mà:
Liêm Pha dám ỷ công thần
Chận ðường ðón ngõ chẳng cần nể nang .

Vân Bình:

Ai ðời,
Trước thềm văn võ bá quan
Ðặt ðiều bêu xấu nói càn lời ngoa
Hâm he ðón gần chận xa
Gặp Lạn Tương Như  quyết mà đả thương . . .
Lôi Chấn: (Tức giận)
Tại sao Tể Tướng nhún nhường
Còn ra nghiêm lịnh, phải tránh ðường Liêm Pha?
(Tức cha chả . . . !)
Một ðời cận tướng xông pha
Giờ nhắm mắt, nhìn Liêm Pha lộng hành
Ta ðâu qúi tử tham sanh
Nhìn Chủ Tướng nhục, dạ ðành hay sao!?

Vân Bình: 

Ðúng!
Phen nầy phải hợp sức nhau
Bắt Liêm Pha bỏ tự cao khinh thường

(với Lôi Chấn)
Ta vào trình Tể Tướng tường
Sợ chi mà phải tránh ðường Liêm Pha ?

(Trống ðổ. Tương Như từ trướng bước ra Hết nhìn Lôi Chấn ngó qua Vân Bình)

Lạn Tương Như: (lớn tiếng quở trách)

Ta hỏi các ngươi nầy ?
Ai từng da ngựa bọc thây?
Sa trường máu ðổ ðuổi lòai ngoại xâm?
Ai trấn Bắc Ai giữ Nam?
Vỗ an bá tánh bảo toàn quốc gia?
Nay vì hiềm khích…nên Liêm Pha
Nhất thời sanh sự bất hòa kiêu binh
Vì ðâu hai tướng… bất bình
Muốn ta chặt ðứt thâm tình ðồng liêu?
Ô hô!
Nội thù mừng biết bao nhiêu
Lương dân gánh chịu lắm ðiều can qua!
Tương Như cùng với Liêm Pha
Chẳng may mất một, nước nhà sao yên?
Ta vì gấm vóc tổ tiên
Nhịn Liêm Pha, ta có hèn hạ ðâu?!
Hai ngươi sao chẳng nhớ câu
Quốc gia mẫu mực thâm sâu nghĩa tình
Từ nay phải biết răn mình
Chi binh huynh ðệ giữ gìn kỷ cương
Ai còn manh ðộng nhiễu nhương
Ta nghiêm trị chẳng tiếc thương người nào…
Dù bao hạng mã công lao
Ngạo binh xã tắc cũng ðào thải ngay
Hai ngươi có hiểu không ðây?!

Lôi Chấn và Vân Bình: (Giật mình. Một chút suy nghỉ……vòng tay tỏ bày)

Những lời giáo huấn thẳng ngay
Chúng tôi ghi khắc, ngày ngày tuân theo
Trước nay cạn cợt trèo leo
Xin Tể Tướng cho chúng tôi
Tự ðánh mình cải hối ăn năn !

(Ðồng qùi xuống  …)

Lạn Tương Như (Nguôi giận):

Ta khen các tướng rõ câu
Tiên trách kỷ hậu trách nhân
Ðáng cho bá tánh ba quân soi mình!

CẢNH HAI: (Liêm Pha trói tay ðến trước tư dinh Xin nhận tội mình cùng Lạn Tương Như)

Quân Canh (Từ ngọ môn vào Sảnh Ðường trình báo):

Dạ ! Kính bẩm Tể Tướng
Ðương kiêm Ðại Sóai Liêm Pha
Tự trói lấy mình qùi trước môn nha
Cầu xin lệnh trên cho vào yết kiến…

Lạn Tương Như (Mừng rỡ bước ra):

Quân sĩ!
Cấp tốc trương đại kỳ kết hoa
Ðể ta đón chào Liêm Pha Ðại Soái
Nghe chưa?

Tiếng Quân Sĩ:
Xin tuân lệnh!

(Ba hồi trống ðổ. Quốc Quân kỳ phất phới khắp bốn góc nội thành. Tể Tướng Lạn Tương Như cùng hai cận vệ thân hành ra trước ngọ môn.
Lạn Tương Như  nhìn Liêm Pha đang trói mình phủ phục, xúc ðộng ôm chầm lấy Liêm Pha)


Lạn Tương Như: (Lời chân thật thiết tha)

Ôi ! Ðại Sóai hiền huynh,
Xin ðứng lên, lai ðáo tư dinh
Hà tất hiền huynh phải hạ mình
Khiến thâm tình huynh ðệ chi binh
Nghĩa ðồng liêu thêm nhiều xa cách !
Không nên…Không nên……
Cận tướng! Hãy cởi trói sóai gia
Cung thỉnh vào trung dinh đàm luận
Nhanh lên!

Lôi Chấn & Vân Bình:
– Xin tuân lệnh !

(Ðỡ Liêm Pha đứng dậy, định mở trói, Liêm Pha lắc ðầu. . .)

Liêm Pha (Nghẹn ngào thú nhận):

Hãy khoan !
Lạn Tể Tướng đại huynh ơi !
Tội Liêm Pha tôi thật đáng gia hình
Bởi bã hư vinh mà kiêu binh đố kỵ
Ðặt điều phi lý mạ lỵ hiền thần
Xúc phạm đến tình ðồng liêu tri kỷ
Quên mất câu thề vị quốc quên thân
Câu Trung Quân
Nơi sa trường phải chung lưng đởm lược
Chữ ái Quốc
Vì xã tắc phải biết trải mật phơi gan
Nay trước mặt tướng sĩ ba quân
Ngu ðệ xin cởi áo mão đai cân
Tự trói mình xin đại huynh một lần xá tội !

(Vòng tay qùi xuống)

Lạn Tương Như : (Ôm nhau)

Ðứng lên ! Hiền huynh ðứng lên !
Hà tất, huynh tự trị mình thế sao ?
Lòng huynh đất rộng trời cao
Thủy chung nhật nguyệt dạt dào chứng minh
Tấm gương huynh ðệ chi binh
Soi tình hậu thế ðến nghìn ðời sau…

(Liêm Pha đứng lên ôm chầm lấy Lạn Tương Như trong nỗi xúc ðộng!
Hai cận tướng Lôi Chấn và Vân Bình vòng tay cúi đầu)


Lôi Chấn:
Kính bẩm Tể Tướng cùng lệnh Sóai Gia
Lôi Chấn đức hèn không nhìn rộng thấy xa
Cúi xin nhị vị tướng quân rộng lượng thứ tha
Xá cho tội lỗi nhất phen phạm thượng!

Vân Bình:
Nếu Tể Tướng không kịp thời chỉ hướng
Vân Bình nầy cũng thành kẻ bất nghĩa vô lương
Một phút cạn suy mà tự hủy hết kỷ cương
Tội Bình tôi cũng đáng gia hình…
Xin Nguyên Nhung niệm tình lượng thứ !

(Hai cận tướng qùi xuống trước Lạn Tương Như và Liêm Pha)

Liêm Pha:

(Cảm ðộng cúi mình nói cùng Tể Tướng Lạng Tương Như)

Hiền Huynh ơi!
Chính Sóai ðệ mới là người mang trọng tội
Vì chút tỵ hiềm làm rối lọan triều ca
Hai Cận tướng ơi!
Tình Lạn Tể Tướng là ánh sáng bao la
Ðưa chúng ta ra khỏi tỵ hiềm đen tối ðó .
Các tướng có lỗi gì với ta đâu !

Lạn Tương Như: (Nắm tay Liêm Pha)

Liêm huynh ôi ! Tôi với anh là hai trụ cột
Một gãy rồi làm sao giữ nổi giang san
Không ! Chúng ta là huynh đệ chi binh
Chúng ta không ai chuốt lấy tội tình
Sóai huynh hãy cùng ta nâng ly
Chúc mừng ðệ huynh đồng tâm hiệp ý
Xóa bỏ đố kỵ chiến thắng nội thù. . .

(Trống nhạc trổi lên. Ðòan tỳ nữ nhịp nhàng bước ra múa vũ khúc dâng rượu. . . Tể Tướng Lạn Tương Như và Nguyên sóai Liêm Pha cùng các cận tướng nâng ly) …

Ðồng Thanh:

Chúc mừng đệ huynh đồng tâm hiệp ý
Xóa bỏ đố kỵ chiến thắng nội thù!

(Màn từ từ ðóng lại)


Sông Cửu (July 201...)

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian