Phố núi và bạn bè...
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Độc thoại ở phiên tòa- Đặng Xuân Xuyến

Độc thoại ở phiên tòa- Đặng Xuân Xuyến
Độc thoại ở phiên tòa


ĐỘC THOẠI Ở PHIÊN TÒA

Đứa trẻ
Hiếng mắt nhìn mẹ
Gằn giọng nhìn cha:
- Các người:
Ở đâu khi con vấp ngã?
Ở đâu khi con đói lòng?

- Nói đi:
Cha say săn gái!
Mẹ mải mồi trai!
Bỏ con cút côi thui thủi giữa nhà mình.
Đấy là gia đình?
Hay nơi động thổ?

- Các người
sao không xấu hổ
Còn múa mép
Còn khua môi
Trổ tài bêu nhau chối tội
Rồi rửa lỗi
Rồi gột sai
Bằng những cọc tiền con không đòi hỏi
Để con quên mẹ mải mồi trai
Để con quên cha say săn gái
Để con nghiện những trò thác loạn

- Ôi!
Các người...
Khốn nạn!

        Làng Tám, 25 tháng 08.2018
            ĐẶNG XUÂN XUYẾN

COMMENTS

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Thể loại
  • Tác giả
  • Thời gian
  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian
Đứa trẻ Hiếng mắt nhìn mẹ Gằn giọng nhìn cha: - Các người: Ở đâu khi con vấp ngã? Ở đâu khi con đói lòng? VietNam