Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Tiễn bạn!- Xuân Môn

Tiễn bạn!-


TIỄN BẠN!*

Biết mình nay tuổi đu dây
Vẫn “chê” hương đất mỗi ngày thêm thơm
Giận ai dỗi rượu hờn cơm
Bạn “đi” vội bỏ tụi “bờm” trường xưa

Nhớ thời chung “giấc mơ trưa”
Sinh viên quên ý niệm: Thừa, đủ, thôi
Đói ăn - sĩ diện: Dành ngôi
Vét xoong chảy máu cạo nồi quằn đau

Đành rằng “ngày ấy” trước sau…
Nại Hà sao sớm qua cầu hưởng dương
Bơ vơ con dại ai thương
Vợ đau gãy gánh ngang đường cậy ai

Bạn bè: Giờ, mốt như mai
Tính chi ngày ngắn tháng dài nghĩa chi
Buông đời an phận bạn đi
Khổ người ở nắm những gì người buông

Đời người nghe thoảng tiếng chuông
Có ngân dài vẫn nốt buồn về sau
Tiễn người đi bỏ thương đau
Tử - sinh cách mấy nhịp cầu thời gian… !

Tháng 11/2017
Xuân Môn

P/s: Cảm tác khi tiễn đưa người bạn học về nơi an nghỉ cuối cùng ở tuổi hưởng dương (58 tuổi)

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian