Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Vịnh cái lỗ cờ- ST

VỊNH CÁI LỖ CỜ

     LD: Ở địa phương tui có quy định mỗi gia đình đều phải nộp tiền để tổ DP làm một cán cờ inox, một cái lỗ trên vĩa hè bằng ống nước để cắm cờ mỗi khi tết lễ. Hộ gia đình nào không chấp hành, cuối năm xét thi đua sẽ không đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa mới (?!?)...

     Vậy nên có thơ đùa:


VỊNH CÁI LỖ CỜ

Cái lỗ- khen ai khéo khéo bày
Mỗi nhà một lỗ tròn tròn quay.
Ngày thường úp lại che che kỷ
Tết lễ móc ra đút đút xoay.
Ngó xuống tênh hênh người hí hoáy
Dòm ngang phành phạch cọc lung lay
Cọc nhờ có lỗ nên văn hóa
Cái lỗ thời nay – ngẫm cũng hay!?

                ST
Vịnh cái lỗ cờ

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian