Phố núi và bạn bè...
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Trò đời- Đặng Xuân Xuyến

Trò đời- Đặng Xuân Xuyến
Trò đời


TRÒ ĐỜI
- Tặng nhà thơ Nguyễn Khôi -

Thôi!
Thì thôi!
Về quê
Ráng “làm người tử tế”
Chính trị vốn lưu manh
Đếch có chữ tình
Biết thế
Nên
Đếch cần xin xỏ.

Mẹ nó!
Làm người giờ càng khó
Thất thế sa cơ
Đã nản
Còn sợ
"Truy cùng diệt tận"
Đến hồi mạt vận
Ngã ngựa rồi mới thèm một chữ NHÂN

    Hà Nội, sáng 08 tháng 05.2017
        ĐẶNG XUÂN XUYẾN

COMMENTS

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Thể loại
  • Tác giả
  • Thời gian
  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian
Thì thôi! Về quê Ráng “làm người tử tế” Chính trị vốn lưu manh Đếch có chữ tình 177 Pham Van Dong- Pleiku GiaLai 600000 VietNam