Phố núi và bạn bè...
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Ẩm trời- Đặng Xuân Xuyến

Ẩm trời- Đặng Xuân Xuyến
Ẩm trời


ẨM TRỜI

Em gạ một đêm chồng vợ
Cho mùi da thịt khỏi ươn
Mấy ngày hôm nay mưa tợn
Ẩm trời, khó ở, thấy ghê.

Ừ thì, một đêm thôi nhé
Mai đừng, nữa- gạ một đêm
Mùa này ẩm trời dài lắm
Da đây thịt đấy đến mòn.


Hà Nội, 13 tháng 03.2017
ĐẶNG XUÂN XUYẾN

COMMENTS

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Thể loại
  • Tác giả
  • Thời gian
  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian
Ừ thì, một đêm thôi nhé Mai đừng, nữa- gạ một đêm Mùa này ẩm trời dài lắm VietNam