Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Quán đợi- Hà Anh

Quán đợi Tri Âm Pleiku


QUÁN ĐỢI
                       Tặng Hương Ngọc ( Cà phê một mình )

Cà phê đang nói chuyện với ta
Khói thuốc vẽ ai bóng nhập nhòa
Người về bên cạnh vui đồng ẩm
Bao chuyện tâm tình buổi tri âm

Nhấp chút ngụm đen nghe lòng ấm
Ấm như tia nắng rớt ngoài sân
Tiếng nhạc bỗng-trầm không gian vắng
Cho ta thiếp ngủ dưới tay trần

Tách trà ai nhuộm màu thu lá
Hương lài thơm tựa mái tóc mây
Người nép vai ta ngày xưa ấy
Giờ đã đi xa để nhớ đầy

Xin làm gốc cội ở nơi đây
Chờ bung hoa lá, chờ tình đậu
Lặng lẻ một mình-người có thấu
Thôi hãy về mau, đầu tựa đầu

                    Hà An
            Tháng 8 năm 2014

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Thể loại
  • Tác giả
  • Thời gian
  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian