Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Hình gởi bè bạn coi cho vui (PTT)

Hình gởi bè bạn coi cho vui:

Viễn du phía Bắc:
Hình gởi bè bạn coi cho vui (PTT). Pleiku phố núi và bạn bè
SƯƠNG MÙ SAPA
Hình gởi bè bạn coi cho vui (PTT). Pleiku phố núi và bạn bè
RUỘNG BẬC THANG SAPA
Hình gởi bè bạn coi cho vui (PTT). Pleiku phố núi và bạn bè
DỐC TÙNG LÊN CHÙA YÊN TỬ CÓ 700TUOI
Hình gởi bè bạn coi cho vui (PTT). Pleiku phố núi và bạn bè
DỐC TÙNG LÊN ĐỈNH YÊN TỬ
Hình gởi bè bạn coi cho vui (PTT). Pleiku phố núi và bạn bè
CÂY SỨ ĐẠI 700 TUỔI TRÊN ĐỈNH YÊN TỬ

Lang thang sông nước Nam bộ:
Hình gởi bè bạn coi cho vui (PTT). Pleiku phố núi và bạn bè
Hình gởi bè bạn coi cho vui (PTT). Pleiku phố núi và bạn bè
Hình gởi bè bạn coi cho vui (PTT). Pleiku phố núi và bạn bè
Hình gởi bè bạn coi cho vui (PTT). Pleiku phố núi và bạn bè
Hình gởi bè bạn coi cho vui (PTT). Pleiku phố núi và bạn bè
Hình gởi bè bạn coi cho vui (PTT). Pleiku phố núi và bạn bè(Phan Thanh Tân - 12cKT 1980)

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian