Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Mưa đông- Mưa phố núi

MƯA ĐÔNG

Từ lòng lạnh lẽo mưa đông
Thổi cơn giông tố chao bồng phố xưa
Tóc mai sợi vắn lưa thưa
Bao mùa qua cửa sao chưa vơi sầu?

Hỏi trời đã hết đêm thâu
Mà sao buốt giá rầu rầu âm u
Giữa đêm lẳng lặng không dù
Một mình đi dạo ngao du đất trời

Lên non hỏi áng mây trôi
Mây về đâu nhỉ gởi tôi áng hồng
Nhẹ nhàng với nhé, mưa đông
Nhỡ khi nụ cúc, nụ hồng tả tơi

Mùa xuân sắp đên bên trời .
Thoả câu quan họ, lả lơi duyên tình
Hội Lim nếu chẳng thấy mình,
Hẹn Anh mùa tới hội đình làng Thanh

Đang đông nắng chẳng được hanh
Se mành sợi chỉ, liền Anh hãy chờ
Mưa đông dẫu có bao giờ
Tàn hoa hại cỏ,vật vờ lòng ai

Cột giùm em sợi chỉ mai
Mưa Đông giăng ngõ ...hỡi ai đừng về !

Mưa phố núi


Mùa đông-  Mưa phố núi

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian