Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Tiếng gió gõ chuông- Sông Cửu

Tiếng gió gõ chuông- Sông Cửu


TIẾNG GIÓ GÕ CHUÔNG

Gió thì thào bảo Chuông
"Đừng buồn chi....reo lên"
Chuông chòng chành bên gió
Gõ: leng keng ...lanh canh...
Long kong…

Gió cuốn ngày qua song
Vén màn em hong nắng
Giựt Chuông đổ ngoài thềm
“Long cong…leng keng
Anh yêu em...!"

Gió kéo đêm qua rèm
Mùa trăng Thu vàng muộn
Chuông gõ lời thầm nguyện
“Long cong …leng keng
Anh yêu em!”

Lời tình nào đêm đêm
Nâng hồn anh cánh bướm
Bay lên chòm sao sáng
Leng keng… lanh canh
Em yêu anh!

       Sông Cửu

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian