Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Chống xuồng- Hoa Nguyên

Chống xuồng- Hoa Nguyên


CHỐNG XUỒNG

Chống xuồng- Tôi muốn qua sông
Chống xuồng đi giữa muôn vàn khó khăn
Xuống xuồng sao cứ loanh quanh
Thành dòng xoáy miết chòng chành ngổn ngang

Dòng đời đương chảy dở dang
Đời sông như thể muộn màng phương sông
Sóng xô cõi sóng giữa dòng
Người xô nhân thế vào vòng lao lung

Chống xuồng ta chống trùng trùng
Là xuồng đi giữa bão bùng nhân tai
Chống xuồng đi giữa dài dài
Mỏi mòn ta chống những ngày không… không…

Chống xuồng tới.. .tới đông đông
Xuân xuân hạ hạ đồng đồng thu thu
Chống xuồng đi chở mù mù
Chống về phương bắc đại thù Trung.. .Trung...


hoa nguyên

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian