Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Bến yêu thương- Xichlo-LtBNN

Bến yêu thương- Xichlo-LtBNN


BẾN YÊU THƯƠNG

người ta gọi nơi này
tha thiết bến Yêu Thương
người ta chọn nơi đây
trao ước mộng xuân trường

thế rồi mùa đông lại
mưa rơi ướt nắng chiều
ngày qua ngày cỏ mọc
trên giậu đổ bìm leo

ngày mai ngày mốt ngày sau
còn chăng mây gió đuổi nhau lưng trời

           Sydney, 27 01 2021
                Xichlo-LtBNN
(một chút hoài niệm Sydney, ở Darling Harbour- Bến Yêu Thương)

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian