Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Vịnh hình đôi trâu giỡn- Sông Cửu

Vịnh hình đôi trâu giỡn

Vịnh hình đôi trâu giỡn- Sông Cửu


NGƯỜI TRÁCH TRÂU

Rơm cỏ vun đồng có thiếu đâu
Trách bây giành giựt chém giết nhau ?
Đồng chuồng chung ách câu ví dặm
"Mài sừng cho lắm cũng là trâu" ...TRÂU TRÁCH NGƯỜI

Trâu giỡn vui chơi !...(*) có chém đâu ?
Giận người sao cứ làm người đau
Covid cô-vi không lo chống...
Mộng chức tranh quyền sát phạt nhau...

                Sông Cửu
--------------------------------------------
(*): Trâu giỡn đuôi ngổng lên

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Thể loại
  • Tác giả
  • Thời gian
  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian