Phố núi và bạn bè...
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Sống chậm & Chớ cậy rằng hơn- Gia Long

SỐNG CHẬM

Sống chậm cho ta ngẫm  lại mình
Đường đời đã trải nhục hay vinh ?
Công danh vướng bận  từng  buông bỏ
Sự nghiệp  như không  chả bất bình
Nhẫn nhịn, bao dung  nhiều  bạn quý
Chân thành, độ lượng hiếm người khinh
Nhờ hồng phúc ấm nơi Tiên Tổ
Chẳng thẹn công cha nghĩa  mẹ sinh.

              Gia Long
Sống chậm & Chớ cậy rằng hơn

CHỚ CẬY RẰNG HƠN

Hiểu một - Ngoài kia họ biết hai
Ếch nơi đáy giếng chớ khoe tài
Vô tư một chút  tâm thanh thản
Tinh tướng có ngày chân dẫm  gai
Dại chợ  vài tên  chưa hẳn kém
Khôn nhà mấy kẻ đã bằng ai
Đường đời  rộng mở vui  như ý
Sức khỏe vô biên   phúc lộc dài.

             Gia Long

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Thể loại
  • Tác giả
  • Thời gian
  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian