Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Gieo & gặt- Sông Cửu

Gieo & gặt


GIEO & GẶT

Nói là gieo
Nghe là gặt
Chúc mừng người gieo hạt
Ruộng thuộc Linh bát ngát...
Vang lời hát vào mùa

Nói là gieo
Nghe là gặt
Hãy chọn hạt giống tốt
Cho mùa trúng oằn đồng
Thỏa lòng công thu hoạch

Nói là gieo
Nghe là gặt
Tìm vùng đất trù mật
Mà rắc hạt đều tay
Đừng gieo trên sỏi cát…

Nói là gieo
Nghe là gặt
Chung sức dọn cỏ sạch
Nguyện cầu thu hoạch nhiều
Chủ thưởng đều công sức

Nói là gieo
Nghe là gặt
Cầu ơn Chúa dẫn dắt
Người gieo hạt Tin Mừng
Trổ ngàn hoa trên đất...

Nói là gieo
Nghe là gặt
Lời Chúa như nguồn nước
Cho kẻ tưới – người trồng
Dọc theo dòng suối mát

Nói là gieo
Nghe là gặt
Gặp đá đừng rải hạt
Giống tốt không nẫy mầm
Ruộng trần gian... muôn mặt...

Nói là gieo
Nghe là gặt
Xin ơn Chúa tiếp sức
Mặc sắc phục Thánh linh
Cho binh đoàn gieo hạt.

Kết chặt Tình Yêu Thương
Trung Tín đi mở đường
Vui mùa xuân Cứu chuộc
Nhịn nhục vượt khó khăn
Tiết độ sống mềm mại
Trong suối nguồn Bình an.

(August 16/2020)
Sông Cửu

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian