Phố núi và bạn bè...
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Mẹ tôi- Xuân Môn

Mẹ tôi


MẸ TÔI!
(Tưởng nhớ Mẹ ngày 8/3)

Một vai hai gánh nhà chồng
Nắng mưa bạc phếch má hồng răng đen
Mẹ tôi sướng lạ khổ quen
Làm: dâu, vợ, mẹ, tớ quèn, chủ lo

Thân leo không dậu phải bò
Khéo ăn no mắt, khéo co ấm lòng
Bới “không”, cào "có thể"… hòng*
Mót bằng được “có”… trong không có gì

Gà không biết sớm mẹ đi
Chỉ cha, con rõ mẹ khi nào về
Che trời méo cả nón mê
Đội sao cũng lệch nghiêng về phía con

Dành chồng con hết đẹp ngon
Mẹ đồ vá mặc thức còn thừa ăn
Quá “mười tư” chẳng có rằm
Nhả bao tơ trả kiếm tằm… mẹ ơi!

“Cá chuối đắm đuối…”** cả đời
Cho đầy con, mẹ chắt vơi cạn mình
Không còn gì để hi sinh
Lo con báo đáp ân tình… - Mẹ “đi”!

Tháng 3/2020
Xuân Môn
-----------------------------------------------
*:  Muốn và cố thực hiện được điều biết là rất khó, thậm chí không thể
**:  thành ngữ: “Cá chuối đắm đuối vì con”.

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Thể loại
  • Tác giả
  • Thời gian
  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian