Phố núi và bạn bè...
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Bên thềm trong ngõ vắng- Lê Thanh Hùng

Bên thềm trong ngõ vắng- Lê Thanh Hùng
Bên thềm trong ngõ vắng


BÊN THỀM TRONG NGÕ VẮNG

Em giấu tình
Uẩn khúc
Vào đêm

Trong ngõ tối
Giăng giăng
Sắc lạnh

Buốt
Cả những vì sao
Lóng lánh

Lệch pha tình
Se thắt bên thềm ...

Lê Thanh Hùng

COMMENTS

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Thể loại
  • Tác giả
  • Thời gian
  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian
Em giấu tình Uẩn khúc Vào đêm Trong ngõ tối Giăng giăng Sắc lạnh VietNam