Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Liền anh liền chị & Chị ngồi với những xửa xưa- Đặng Xuân Xuyến

Liền anh liền chị


LIỀN ANH LIỀN CHỊ

Ơ này lúng liếng
Ơ này lả lơi
Nhịp phách chơi vơi
Chênh vênh lời hát

Ờ thì gió mát
Ờ thì trăng thanh
Ngơ ngẩn liền anh
Ngả nghiêng liền chị

         Gió luồn mộng mị
         Mớ bảy mớ ba
         Yếm thắm nhú hoa
         Đêm trăng rờ rỡ

         Người ơi người ở
         Người ở người ơi
         Nhịp phách buông lơi
         Tính tang tang tính.

             Hà Nội, 07 tháng 10 năm 2014
                    ĐẶNG XUÂN XUYẾN

           (Đã in trong tập CƯỠNG XUÂN)

Chị ngồi với những xửa xưa


CHỊ NGỒI VỚI NHỮNG XỬA XƯA
                                                  ----- Tặng nhà thơ Trần Mai Ngân -----

Chị ngồi nhặt bóng nhặt hình
Nhẩn nha những chuyện của mình xửa xưa
Cuối trời tháng Sáu vần mưa
Chị se ngọt tiếng đò trưa ạ ời...

Hà Nội, chiều 28.06.2019
ĐẶNG XUÂN XUYẾN

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Thể loại
  • Tác giả
  • Thời gian
  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian