Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Mẹ Maria, bà có biết?- Sông Cửu

Mẹ Maria, bà có biết


MẸ MARIA, BÀ CÓ BIẾT ?

Mẹ Mary, bà có biết?
Ngày đứa trẻ lớn lên sẽ đi trên nước
 
Bà có biết?
Người con trai bà đồng trinh sinh ra
Sẽ cứu nhiều con trai con gái trên đất.
 
Bà có biết?
Người con ấy,
Khiến bà thành người mới trung trinh tiết liệt
Sẽ giải phóng bà khỏi tội lỗi qủi ma áp bức
 
Bà có biết?
Trẻ thơ bà bỗng dưng cưu mang
Sẽ gọi bảo tố sấm rền chấm dứt. . .
 
Bà có biết?
Hài nhi ấy sẽ làm người mù được thấy
Người điếc được nghe
Người què được nhảy
Người câm được nói
Và người chết được sống lại...
 
Mẹ Mary, bà có biết?
Người con ấy là Chúa của vạn vật
Là Thượng Đế muôn loài
Là Vua của muôn vua
Là Chúa của muôn chúa
Là Đấng tự có – hằng có
Hôm qua, hôm nay và mãi mãi ngàn sau
 
Mẹ Mary, bà có biết?
Bà là người nữ vinh hạnh nhất
Bỡi khi bà hôn mặt Hài Nhi
Là bà đựơc hôn lênThượng Đế Ngôi Hai
Con Một của Đức Chúa Trời!
 
         Ôi! Vinh quang ngàn đời - Mary!
 
(Phỏng theo “Did She Know” của Kenny Rogers )
                        Sông Cửu

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Thể loại
  • Tác giả
  • Thời gian
  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian