Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Ngã bảy- Đào Duy An

Ngã bảy


NGÃ BẢY

Đường đời ngã ba, ngã bảy
Sẩy chân,
lầm lạc lối nào?
Vào cua, thiên hạ lao xao
Quay ra
bối rối
lại vào vòng cua.
Đường đời
được
mất
hơn
thua
Một hai dễ chọn đường đua phẳng lì.
Ngã năm, ngã sáu xanh rì
Bâng khuâng
dấm dứ
mình đi lối nào?
Vào đời
bước
thấp
bước
cao
Trăm đường
nghìn đoạn
chọn sao đúng dòng?
Rối bời giữa phố chợ đông
Ngã tâm theo đuổi sẽ không nghiêng đời.

Xóm Gà 29/01/2019; Đ.D.A.

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Thể loại
  • Tác giả
  • Thời gian
  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian