Phố núi và bạn bè...
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Bông mắc cỡ- Sông Cửu

Bông mắc cỡ- Sông Cửu
Bông mắc cỡ-


BÔNG MẮC CỠ
                               (Tặng Lê Ngọc Quế Anh & Lưu Hà)
“Cổ tay em tròn như khúc mía
  Anh về thèm ngọt đến trăm năm”....
     (Lưu Hà)
1.
Nhỏ
Sớm sớm
Em đến trường
Qua con đường cỏ
Đuổi bắt Chuồn Chuồn bay
Vướng gai chùm bông Mắc cỡ
Đám con trai vỗ tay trêu chộ
Lêu lêu mắc cỡ...Nhỏ bắt Chuồn Chuồn...

2.

Về quê
Dọc đường đê
Hai đứa dẫn nhau
Bắt Cào Cào nuôi Sáo
Anh bị gai Mắc Cỡ quào
Em đến cầm bàn tay rướm máu
Nghe gió lùa...Hương Trinh Nữ xôn xao...

               Sông Cửu
     (Nhớ Tuổi tuổi học trò)

COMMENTS

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Thể loại
  • Tác giả
  • Thời gian
  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian
Em đến cầm bàn tay rướm máu Nghe gió lùa...Hương Trinh Nữ xôn xao... VietNam