Phố núi và bạn bè...
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Hội làng & Trộm- Lê Thanh Hùng

Hội làng & Trộm- Lê Thanh Hùng
Hội làng


 HỘI LÀNG

Bếp lửa tế thần
Rút gọn
Thành nén nhang
Tỏa khói
Mang lời khấn cầu
Bay
Lên cõi linh thiêng

       Em rút gọn
       Tình yêu
       Vào dấu chân
       Đứng đợi
       Trong cõi bụi trần
       Cháy xém một chàng trai

               Lê Thanh Hùng

trộm


TRỘM

Lơ đãng gáo
trần
thân mịn
Huyễn hoặc trăng
Trắng cả vườn
Êm nghe
Trời ngưng gió nín
Lặng thầm
Trôi dấu còn vương ...

    Lê Thanh Hùng

COMMENTS

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Thể loại
  • Tác giả
  • Thời gian
  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian
Em rút gọn Tình yêu Vào dấu chân Đứng đợi Trong cõi bụi trần Cháy xém một chàng trai VietNam