Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Thực, mơ...?- Xuân Môn

Thực, mơ


THỰC, MƠ…?

Tiệc mời tiễn hạ đầy trăng
Rượu ngon thơ hứng Nàng Hằng đối thơ
Say tiên - thơ - rượu... ngu ngơ
Thực... mơ... chẳng biết, mù mờ say chi?

Ba vòng chuẩn gợi sân si
Bớt, thêm dù chỉ nửa li – thiếu, thừa
Nàng cười như đã… như chưa…
Đường cong lượn đến góc lừa chơi vơi

Yếm đào trễ nải buông lơi
Môi ngoan nửa ghẹo nửa mời thi nhân
Niệm chung thủy nhốt si sân
Tôi rào lòng chặn dục trần trào sôi…

Hạ đi về phía không tôi
Hằng Nga bịn rịn về trời với trăng
Rượu phê, thơ ngọt... cùng Hằng
Thực, mơ cũng thỏa cầm bằng cuộc vui… !

Tháng 8/2018
Xuân Môn

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Thể loại
  • Tác giả
  • Thời gian
  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian