Phố núi và bạn bè...
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Nắng Huế & Chán òm- Thảo Nguyên Hoang Mã

Nắng Huế & Chán òm- Thảo Nguyên Hoang Mã
CHÁN ÒM

Chán òm xứ Huế của tui
Hôm qua còn nắng
chừ vùi cơn mưa.

Gió quật
Tàu chuối te tua
Mưa như hắt nước
Từa lưa trước thềm.

Ri là lỗi hẹn với em
Ri là trời Huế ướt thêm
chán òm!

    Huế mưa- 7/4/2018
             Tnhm

Nắng Huế & Chán òm


NẮNG HUẾ

Chiều nay nắng riết vào tôi
Trời nghiêng chảo lửa
Nóng rơi đầy giường
Hơi phà phả rát đầu tường
Nắng ơi là nóng
Huế thương thế này!

Hôm nay tôi-Huế chia tay
Buồn neo khoé mắt
Nhoè cay đường về.

      
13/4/2018
           Tnhm

COMMENTS

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Thể loại
  • Tác giả
  • Thời gian
  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian
Chán òm xứ Huế của tui Hôm qua còn nắng chừ vùi cơn mưa. VietNam