Phố núi và bạn bè...
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Trả nợ thơ- Hương Ngọc

Trả nợ thơ- Hương Ngọc
Trả nợ thơ


TRẢ NỢ THƠ

Loay hoay cơm áo tháng ngày trôi
Mắc mấy vần thơ để bạn đòi
Năm, bảy việc buồn xao xác đến
Đôi ba vui thú ậm ờ chơi

Cô liêu một mảnh trơ cùng nguyệt
Mặc kiếp đường khơi hẩm phận rồi
Duyên nợ dây dưa đành chịu vậy
Ơn trời, ai đó nhớ thơ tôi.

Hương Ngọc

COMMENTS

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Thể loại
  • Tác giả
  • Thời gian
  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian
Duyên nợ dây dưa đành chịu vậy Ơn trời, ai đó nhớ thơ tôi. VietNam