Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Đam mê quyền lực?!- ST

ĐAM MÊ QUYỀN LỰC ...
(tán phét nhân dịp các cụ lên án chuyện đam mê quyền lực của cán bộ
và hô hào nhốt nó vào lồng...?!)

     Làm chính trị bản chất của nó đã là đam mê quyền lực, không đam mê quyền lực thì làm chính trị làm cái đéch gì? Ngay cả khi anh ít đam mê, biết làm chủ quyền lực- anh cũng không thể tước bỏ cái sự đam mê của những người khác. Làm chính trị chẳng qua cũng một nghề, có đam mê mới có phấn đấu chứ?

      Vấn đề cơ bản của đam mê quyền lực là phải hướng bằng được quyền lực đến mục tiêu phục vụ cộng đồng, nhân dân và dân tộc chứ không phải lợi dụng vì lợi ích, mưu đồ riêng của bất kỳ cá nhân, phe nhóm nào. Và để đảm bảo mục tiêu đó, quyền lực phải do người dân toàn quyền "chọn mặt gởi vàng" trao cho người xứng đáng; phải có cơ chế loại bỏ chuyện chạy chọt cơ cấu, giám sát triệt tiêu mọi sự lạm dụng quyền lực, thể hiện quyền lực không vì mục tiêu phục vụ cộng đồng, nhân dân và dân tộc.

      Thừa nhận đam mê quyền lực là một thực tế khách quan không có gì xấu, có xấu chăng là cơ chế tạo ra, ban phát quyền lực thiếu dân chủ và minh bạch, hoặc không có cơ chế tam quyền phân lập thực sự để chuyển hoá đam mê ấy thành hiệu quả cống hiến. Ngược lại, không thừa nhận đam mê quyền lực và tìm cách triệt tiêu nó mới là điều ngu ngốc, không tưởng trong bất kỳ xã hội nào có tổ chức nhà nước

      Nêu vài điều để thấy việc đưa một nội dung mơ hồ, không định lượng như "không đam mê quyền lực" thành tiêu chuẩn cán bộ là một việc làm hết sức tào lao!!! Càng tào lao và chứng tỏ chẳng hiểu biết gì về bản chất vô hạn của quyền lực trong thể chế độc đảng nên ông PMC- một lãnh đạo thuộc hàng cao cấp- đã hùng hồn tuyên bố: “Chúng tôi đang xây dựng “cái lồng” để nhốt quyền lực” !?

      Vậy nên có thơ rằng:

CHUYỆN CHUI LỒNG

Khen ai khéo vẽ chuyện chui lồng
Ta tự nhốt ta, ắt mọt gông ?!?
Già lú teo chim còn định hướng
Trẻ bầy hăng dái bám “ngu… ồn” *
Tam quyền hí hoáy trò trôn trẻ
Diễn biến hăm he vặt trụi lông
Thôi ráng phều phào dăm bữa nữa
Hết răng trơ lợi- nghía lồng không…!(g)
—————
*: Ngu...ồn= nguồn
ST
Đam mê quyền lực

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian