Phố núi và bạn bè...
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Nụ yêu- Đặng Xuân Xuyến

Nụ yêu- Đặng Xuân Xuyến
Nụ yêu


NỤ YÊU
                   - Với N.T.Y –

Ừ, kệ oanh vàng thánh thót hay
Ừ, kệ vườn xuân nắng kín ngày
Ừ, kệ tiếng cười ai thẽ thọt
Nụ yêu, em nhỉ, cứ ken dầy.

   Hà Nội, chiều 28 tháng 02.2018
          ĐẶNG XUÂN XUYẾN

COMMENTS

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Thể loại
  • Tác giả
  • Thời gian
  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian
Ừ, kệ tiếng cười ai thẽ thọt Nụ yêu, em nhỉ, cứ ken dầy. VietNam