Phố núi và bạn bè...
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Văn Thùy "dị nhân"- Đặng Xuân Xuyến

Văn Thùy "dị nhân"- Đặng Xuân Xuyến
Văn Thùy "dị nhân"


VĂN THÙY "DỊ NHÂN"
- Cảm tác khi đọc 2 tác giả: Nguyễn Khôi,
Nguyễn Bàng viết về Văn Thùy "dị nhân" -

Cuống quýt với thơ
Lử đử cùng thơ
Say thơ như điếu đổ.

Cả đời
Đánh đổi
Được gì?
- Dăm ba bài thơ dán tem "thơ bụi". (1)

Thiếu vợ
Thiếu con
Đâu phải Kép Tư Bền
Sao cứ bắt miệng cười tim héo.

Đời lắt léo
Phận eo sèo
Thây kệ thế gian úp mở.

Giả ngố
Mượn chữ bày trò
Vác thơ
Tưng tửng.

       ĐẶNG XUÂN XUYẾN
Ân Thi, đêm 22 tháng 04.2017
---------------------------------------------------
(1): Chữ dùng của nhà thơ Nguyễn Khôi

COMMENTS

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Thể loại
  • Tác giả
  • Thời gian
  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian
Cả đời Đánh đổi Được gì? - Dăm ba bài thơ dán tem "thơ bụi'. VietNam