Nơi lưu giữ kỷ niệm học trò và giao lưu, tản mạn... cùng bạn bè gần xa
Không bao giờ quá sớm để kết bạn và quá muộn để yêu (Sandy Wilson)

Thứ Bảy, 24 tháng 2, 2018DẤU HỎI
                                 - Tặng T.T -
.

Rau trên luống
chắc gì
rau sẽ sạch
Người thôn quê
đâu hẳn
đã chân quê
Rượu ngàn trận
chửa tin
là tình bạn
Ngủ mòn giường
chưa dám
gọi tình nhân.
*
ĐẶNG XUÂN XUYẾN
Hà Nội, 21 tháng 02.2018
click comment
0 comments
        icon edit

    CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

Rượu ngàn trận chửa tin là tình bạn. Ngủ mòn giường chưa dám gọi tình nhân. Dấu hỏi- Đặng Xuân Xuyến 4.5 NhuYGialai 177 Pham Van Dong- Pleiku GiaLai 600000 VietNam 2018-02-24T11:00:00+07:00
Dấu hỏi- Đặng Xuân Xuyến
  • Thể loại
  • Tác giả
  • Thời gian
Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian

Dấu hỏi- Đặng Xuân Xuyến - Phố núi và bạn bè...

keywords: Phố núi và bạn bè... Chút gì để nhớ!, Dấu hỏi- Đặng Xuân Xuyến
Click tùy chọn để xem và comments nhé, Thanks!
Google Comments
Facebook Comments
    Không có nhận xét nào: