Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Bên thềm đông- Xuân Môn

Bên thềm đông


BÊN THỀM ĐÔNG

Chơi vơi bên bậc thêm đông
Nửa tôi với nửa như không của mình
Già đời chưa thuộc chữ “sinh”
Bơi qua thế thái nhân tình hụt hơi

Buồn, cười có cuộc đua chơi
Có người thua bởi thói đời ăn gian
Người ngồi trên đống lợi vàng
Kẻ mò nát vũng lầm than bốn mùa

“Con vua xắp xếp làm vua” *
Nếu không bốn “ệ”** vào “chùa” sống chay
Thích ngay: Làm vẹo - cho ngay
Không ưa: Xét phán đang ngày nói đêm

Vui thì nấn ná lâu thêm
Không vui cũng bước qua thềm lấy xong
Tôi đi về cuối ước mong
Chưa đông đã nhói phía lòng chơi vơi… !


Tháng 11/2017
Xuân Môn
--------------------------------
 *:  Mượn ý câu ca dao: Con vua thì lại làm vua
 **: Tình trạng thực tế, bố trí người vào những vị tri lợi danh theo ưu tiên: Nhất hậu duệ, nhì tiền tệ, ba quan hệ, bốn trí tuệ" (gọi tắt dí dỏm là 4 ệ)

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian