Phố núi và bạn bè...
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Gá tình- Đặng Xuân Xuyến

Gá tình- Đặng Xuân Xuyến
Gá tình


GÁ TÌNH

Rồi em cũng phải gả chồng
Rồi tôi cũng phải làm chồng người ta
Thôi thì hai bảy mười ba
Bữa nào trời đẹp tôi qua bỏ trầu.

Người ta lấy bạc bắc cầu
Để tôi sấp ngửa cơi trầu lỡ duyên
Người ta khát lộc say quyền
Để em phận gái thuyền quyên bẽ bàng.

Gặp nhau khi đã trễ tràng
Dở dang duyên phận nhỡ nhàng lời yêu
Chỉ là gạo nấu chung niêu
Chẳng mong củ ấu khéo yêu thành tròn

Đã quen ngậm trái bồ hòn
Nào đâu nghĩ đến vuông tròn nặng sâu…
Bữa sau tôi sẽ bỏ trầu
Để em thôi gả làm dâu nhà người.


   Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2013
             ĐẶNG XUÂN XUYẾN

COMMENTS

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Thể loại
  • Tác giả
  • Thời gian
  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian
Đã quen ngậm trái bồ hòn Nào đâu nghĩ đến vuông tròn nặng sâu… VietNam