Phố núi và bạn bè...
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Tiệc rượu trong mơ- Đặng Xuân Xuyến

Tiệc rượu trong mơ- Đặng Xuân Xuyến
TIỆC RƯỢU TRONG MƠ
- Tặng “thằng bạn” đối tửu trong giấc mơ -

Tiệc rượu trong mơ

Dốc ngược chai
Chắt thêm vài giọt rượu
Cạn ly này
Mai mỗi đứa một nơi
.

Ly rượu này
Mày rót
Tao say
Khề khà mãi
Mày say
Tao rót
.

Nhấp môi thôi
Mai mỗi thằng mỗi ngả
Ngày tháng xa
Mày
Tao
Kiếp không nhà
Tao xa lạ
Cõi trần đày đọa
Mày xa hoa
Tiên cảnh phiêu bồng
.

Ừ!
Cạn nhé
Mày ơi
Cạn nhé
Ừ!
Nhấp môi
Mai
Mỗi ngả
Mỗi thằng...
Hà Nội, 2 giờ sáng 03 tháng 05.2017
     ĐẶNG XUÂN XUYẾN

COMMENTS

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Thể loại
  • Tác giả
  • Thời gian
  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian
Dốc ngược chai Chắt thêm vài giọt rượu Cạn ly này Mai mỗi đứa một nơi VietNam