Phố núi
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Chỉ là cơn mưa- Hoa Nguyên

CHỈ LÀ CƠN MƯA

Mười năm rồi khủng hoảng
Chôn giấu gì niềm đau
Hay vẫn là ngao ngán
Cho suốt cuộc về sau

Gia tài là sự chết
Đừng bối rối lòng nhau
Bao giờ cơn thê thiết
Vương vấn nợ đời sau

Có đi chung đường nhau
Là vào cùng tuyệt lộ
Cõi hoang đường tịnh độ
Cho hồn say hoang tàn

Đường đời quá thênh thang
Nên tự mình gian dối
Chúa dang tay quên tội
Xuống cõi đời biển dâu

Chỉ là cơn mưa mau
Thấm vô cùng sám hối
Dẫu tưởng thành vô tội
Tội đành cơn hư hao
Chỉ là cơn mưa

Có thể vì tại sao
Trong thế giới muôn màu
Chứa vô cùng chấm... hỏi
Trời đen muôn...vì sao..

Những cơn run cồn cào
Chảy qua từng huyết quản
Có tận cùng trường đoạn
Mới thấm đòn cơn đau

Chỉ là cơn mưa mau
Xuống đời sông vắng lạnh
Hỡi mười năm lận đận
Ngao ngán chưa đời Tình...

Chỉ là cơn mưa mau
Rơi cũng là tan vỡ...
Đâu có gì vĩnh cữu
Chỉ là cơn vỡ tan...


        (Hoa Nguyên)

COMMENTS G+/FB

0 Comment:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian