Phố núi và bạn bè...
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Nửa mùa mưa- Thuận Thảo

Nửa mùa mưa- Thuận Thảo
NỬA MÙA MƯA

Nơi anh có mùa mưa không ?
    Hay chỉ có hai mùa vàng nắng.
        Anh có nhận nửa mùa mưa xa.. em tặng.
             Lòng có bồi hồi giữ khoảng lặng.. cho nhau.?

                  Nơi em về vương vấn tình đau.
                       Chiếc lá xanh mơ nhuộm màu tím nhớ.
                            Cơn mưa chiều.. chợt trắng con dốc nhỏ.
                                 Góc phố lặng thầm..em ngờ ngợ dáng anh.!

                                                     Thuận Thảo 


COMMENTS

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Thể loại
  • Tác giả
  • Thời gian
  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian
Anh có nhận nửa mùa mưa xa.. em tặng Lòng có bồi hồi giữ khoảng lặng.. cho nhau.? VietNam