Phố núi và bạn bè...
Nơi giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu yêu văn học nghệ thuật gần xa.
Không bao giờ quá sớm để kết bạn & quá muộn để yêu- Sandy Wilson

Lời ngỏ

Em về bên ấy đã lâu- Nguyễn Vĩnh Bảo

Em về bên ấy đã lâu- Nguyễn Vĩnh Bảo
Em về bên ấy đã lâu


EM VỀ BÊN ẤY ĐÃ LÂU

Em về bên ấy đã lâu
Mẹ cha vẫn hỏi, tím rầu ruột gan
Trách em sao quá phũ phàng
Để tôi ở lại dở dang - hỡi người!

Thuyền tình tan vỡ làm đôi
Ai mà lường trước tình tôi với nàng
Người ta đi lấy giàu sang
Còn tôi ôm mộng bẽ bàng nhìn theo

Chê tôi con của nhà nghèo?
Chuốc vào để lấy bọt bèo khổ đau
Lòng người khó đoán nông sâu
Em qua bên ấy đã lâu không về

Chiều chiều ra đứng bờ đê
Nhìn xa nhớ bóng chân quê thuở nào!

Nguyễn Vĩnh Bảo

COMMENTS

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Thể loại
  • Tác giả
  • Thời gian
  • Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian
Chiều chiều ra đứng bờ đê Nhìn xa nhớ bóng chân quê thuở nào! VietNam