Nơi lưu giữ kỷ niệm học trò và giao lưu, tản mạn... cùng bạn bè gần xa
Không bao giờ quá sớm để kết bạn và quá muộn để yêu (Sandy Wilson)

Chủ Nhật, 4 tháng 6, 2017

Tiệc rượu trong mơ- Đặng Xuân Xuyến

TIỆC RƯỢU TRONG MƠ
- Tặng “thằng bạn” đối tửu trong giấc mơ -

Tiệc rượu trong mơ

Dốc ngược chai
Chắt thêm vài giọt rượu
Cạn ly này
Mai mỗi đứa một nơi
.

Ly rượu này
Mày rót
Tao say
Khề khà mãi
Mày say
Tao rót
.

Nhấp môi thôi
Mai mỗi thằng mỗi ngả
Ngày tháng xa
Mày
Tao
Kiếp không nhà
Tao xa lạ
Cõi trần đày đọa
Mày xa hoa
Tiên cảnh phiêu bồng
.

Ừ!
Cạn nhé
Mày ơi
Cạn nhé
Ừ!
Nhấp môi
Mai
Mỗi ngả
Mỗi thằng...
Hà Nội, 2 giờ sáng 03 tháng 05.2017
     ĐẶNG XUÂN XUYẾN


0 comments
         Phố núi và bạn bè
Click tùy chọn để xem và comments nhé, Thanks!
Google Comments
Facebook Comments

    Không có nhận xét nào: