Nơi lưu giữ kỷ niệm học trò và giao lưu, tản mạn... cùng bạn bè gần xa
Không bao giờ quá sớm để kết bạn và quá muộn để yêu (Sandy Wilson)

Thứ Sáu, ngày 30 tháng 9 năm 2016

Chờ phone chiều thứ sáu- Phan Lan Hương

Chờ phone chiều thứ sáu
CHỜ PHÔN CHIỀU THỨ SÁU

Mỗi lần nghe chuông reo
cứ ngỡ chiều thứ sáu
vì biết anh bận mấy
cũng phôn về thăm em

Lâu dần rồi thành quen
cứ mỗi chiều thứ sáu
em lại ngồi bên máy
để chờ nghe tiếng chuông

Nhưng hôm nay thật buồn
không ai người gọi tới
chiều hoàng hôn mờ lối
nhạt nhòa tiếng mưa rơi

Quên rồi sao anh ơi
gọi phôn chiều thứ sáu ?...

  Phan Lan Hương- 3/2012
----------------------------------------------------------------------------
0 comments