Phố núi và bạn bè...
Nơi lưu giữ kỷ niệm học trò và giao lưu, tản mạn... cùng bạn bè gần xa
Không bao giờ quá sớm để kết bạn và quá muộn để yêu (Sandy Wilson)

Thứ Hai, 25 tháng 2, 2013


Ừ THÔI EM CHỜ
  Thơ Mưa Phố Núi
  Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
  Hòa âm Lâm Đình Thuận
  Ca sĩ Đăng Tuấnclick comment
1 comments
       icon edit icon edit
  • Blog:
  • Page:
  • tweet-button
  • Share to Printer

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

Ừ THÔI EM CHỜ Thơ Mưa Phố Núi Nhạc Hàn Sĩ Nguyên Hòa âm Lâm Đình Thuận Ca sĩ Đăng Tuấ Ừ thôi em chờ- Thơ Mpn, nhạc Hàn Sỹ Nguyên 4.5 NhuYGialai 177 Pham Van Dong- Pleiku GiaLai 600000 VietNam 2013-02-25T02:30:00+07:00
  • Thể loại
  • Tác giả
  • Thời gian
Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian
Click tùy chọn để xem và comments nhé, Thanks!
Google Comments
Facebook Comments
1 nhận xét: