Phố núi và bạn bè... Chút gì để nhớ!

Phố núi và bạn bè...
Nơi lưu giữ kỷ niệm học trò và giao lưu, tản mạn... cùng bạn hữu gần xa
Không bao giờ quá sớm để kết bạn và quá muộn để yêu (Sandy Wilson)
Hình gởi bè bạn coi cho vui:

Viễn du phía Bắc:
Hình gởi bè bạn coi cho vui (PTT). Pleiku phố núi và bạn bè
SƯƠNG MÙ SAPA
Hình gởi bè bạn coi cho vui (PTT). Pleiku phố núi và bạn bè
RUỘNG BẬC THANG SAPA
Hình gởi bè bạn coi cho vui (PTT). Pleiku phố núi và bạn bè
DỐC TÙNG LÊN CHÙA YÊN TỬ CÓ 700TUOI
Hình gởi bè bạn coi cho vui (PTT). Pleiku phố núi và bạn bè
DỐC TÙNG LÊN ĐỈNH YÊN TỬ
Hình gởi bè bạn coi cho vui (PTT). Pleiku phố núi và bạn bè
CÂY SỨ ĐẠI 700 TUỔI TRÊN ĐỈNH YÊN TỬ

Lang thang sông nước Nam bộ:
Hình gởi bè bạn coi cho vui (PTT). Pleiku phố núi và bạn bè
Hình gởi bè bạn coi cho vui (PTT). Pleiku phố núi và bạn bè
Hình gởi bè bạn coi cho vui (PTT). Pleiku phố núi và bạn bè
Hình gởi bè bạn coi cho vui (PTT). Pleiku phố núi và bạn bè
Hình gởi bè bạn coi cho vui (PTT). Pleiku phố núi và bạn bè
Hình gởi bè bạn coi cho vui (PTT). Pleiku phố núi và bạn bè(Phan Thanh Tân - 12cKT 1980)

COMMENTS:

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

  • Thể loại
  • Tác giả
  • Thời gian
Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian
Một số hình ảnh chụp trên đường viễn du gởi bè bạn coi cho vui (PTT). 4.5 177 Pham Van Dong- Pleiku GiaLai 600000 VietNam

XIN CÁM ƠN QUÝ BẠN ĐỌC ĐÃ ĐỌC, COMMENTS VÀ GỞI BÀI CHO PHỐ NÚI VÀ BẠN BÈ

Biên tập: NhuYGialai (NPV)- ĐC: TP Pleiku Gia Lai, ĐT: 0913.450282
Liên lạc và gởi bài xin click vào: nhuygialai@gmail.com. Bài đăng có thể được NPV biên tập lại.
Vui lòng ghi nguồn www.nhuygialai.com với các bài trích từ blog này
Hình nền: Một góc café Eva Kontum.

Copyright © 2010• Designed By NhuY Gialai.