Nơi lưu giữ kỷ niệm học trò và giao lưu, tản mạn... cùng bạn bè gần xa
Không bao giờ quá sớm để kết bạn và quá muộn để yêu (Sandy Wilson)

Thứ Năm, 11 tháng 8, 2011

Hình gởi bè bạn coi cho vui (PTT)

Hình gởi bè bạn coi cho vui:

Viễn du phía Bắc:
Hình gởi bè bạn coi cho vui (PTT). Pleiku phố núi và bạn bè
SƯƠNG MÙ SAPA
Hình gởi bè bạn coi cho vui (PTT). Pleiku phố núi và bạn bè
RUỘNG BẬC THANG SAPA
Hình gởi bè bạn coi cho vui (PTT). Pleiku phố núi và bạn bè
DỐC TÙNG LÊN CHÙA YÊN TỬ CÓ 700TUOI
Hình gởi bè bạn coi cho vui (PTT). Pleiku phố núi và bạn bè
DỐC TÙNG LÊN ĐỈNH YÊN TỬ
Hình gởi bè bạn coi cho vui (PTT). Pleiku phố núi và bạn bè
CÂY SỨ ĐẠI 700 TUỔI TRÊN ĐỈNH YÊN TỬ

Lang thang sông nước Nam bộ:
Hình gởi bè bạn coi cho vui (PTT). Pleiku phố núi và bạn bè
Hình gởi bè bạn coi cho vui (PTT). Pleiku phố núi và bạn bè
Hình gởi bè bạn coi cho vui (PTT). Pleiku phố núi và bạn bè
Hình gởi bè bạn coi cho vui (PTT). Pleiku phố núi và bạn bè
Hình gởi bè bạn coi cho vui (PTT). Pleiku phố núi và bạn bè
Hình gởi bè bạn coi cho vui (PTT). Pleiku phố núi và bạn bè(Phan Thanh Tân - 12cKT 1980)

0 comments
         Phố núi và bạn bè
Click tùy chọn để xem và comments nhé, Thanks!
Google Comments
Facebook Comments
    Không có nhận xét nào: