Phố núi và bạn bè...
Nơi lưu giữ kỷ niệm học trò và giao lưu, tản mạn... cùng bạn bè gần xa
Không bao giờ quá sớm để kết bạn và quá muộn để yêu (Sandy Wilson)

Thứ Sáu, 21 tháng 9, 2018

Ta ngồi vá những đau thương

TA NGỒI VÁ NHỮNG ĐAU THƯƠNG

Ta ngồi vá những yêu thương
Đã rách từ những đoạn trường bể dâu
Mảnh khăn hạnh phúc nát nhàu
Đường kim mũi chỉ ta khâu cho lành

Vá thật khéo…vá thật nhanh
Kẻo không đêm lại tàn canh lỡ làng
Vá lại hết những trái ngang
Trần gian sẽ hóa địa đàng từ đây

Đem yêu thương vá đọa đày
Đem thứ tha va đắng cay lạnh lùng
Khổ đau đem thả hư không
Khâu cho lành trái tim hồng ngày xưa

Cắt bỏ hết những dư thừa
Bao mùa ân ái cho vừa lòng nhau
Cắt thật khéo…cắt thật mau
Thời gian đã hết. ..bạc màu tơ duyên

Ta miệt mài vá thâu đêm
Cho kịp chiếc áo bình yên…đời mình

Khúc Thụy Du
click comment
0 comments
       icon edit
  • Blog:
  • Page:
  • tweet-button
  • Share to Printer

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

Ta ngồi vá những yêu thương Đã rách từ những đoạn trường bể dâu Mảnh khăn hạnh phúc nát nhàu Đường kim mũi chỉ ta khâu cho lành Ta ngồi vá những đau thương- Khúc Thụy Du 4.5 NhuYGialai 177 Pham Van Dong- Pleiku GiaLai 600000 VietNam 2018-09-21T05:00:00+07:00
  • Thể loại
  • Tác giả
  • Thời gian
Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian
Click tùy chọn để xem và comments nhé, Thanks!
Google Comments
Facebook Comments
Không có nhận xét nào: