Phố núi và bạn bè...
Nơi lưu giữ kỷ niệm học trò và giao lưu, tản mạn... cùng bạn bè gần xa
Không bao giờ quá sớm để kết bạn và quá muộn để yêu (Sandy Wilson)

Thứ Sáu, 3 tháng 2, 2017

XUÂN HỀ !

Mùa xuân không thay đổi
Mai nở sớm mất rồi
Dòng châu thân đến tội
Về đâu nữa luân hồi

Dòng đời qua lạnh nhạt
Sao có thể ngoi đùa
Ta bơi dòng ngược bạc
Rụng rơi cuối cùng mùa

Có gì chốn hơn thua
Tết mà đâu dám nhắc..
Cõi hoang đường huyễn hoặc
Đã chập chờn can qua
Xuân hề

Con đường vời vợi xa
Giờ đã gần gang tấc
Thôi giã từ Tết nhứt
Nỗi đau đời u mê

Ta rơi dòng huyết lệ
Nhớp nháp cuốn quanh mình
Nghe u trầm hoang phế
Điêu linh bóng với hình

Mùa xuân không thể khác
Thôi em ta tạ từ
Lánh xa nầy...gian ác !
Mình lại gần..chân như !..?

          Hoa Nguyên
click comment
0 comments
       icon edit icon edit
  • Blog:
  • Page:
  • tweet-button
  • Share to Printer

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

Mùa xuân không thể khác Thôi em ta tạ từ Lánh xa nầy...gian ác ! Mình lại gần..chân như !..? Xuân hề!- Hoa Nguyên 4.5 NhuYGialai 177 Pham Van Dong- Pleiku GiaLai 600000 VietNam 2017-02-03T05:00:00+07:00
  • Thể loại
  • Tác giả
  • Thời gian
Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian
Click tùy chọn để xem và comments nhé, Thanks!
Google Comments
Facebook Comments
Không có nhận xét nào: