Phố núi và bạn bè...
Nơi lưu giữ kỷ niệm học trò và giao lưu, tản mạn... cùng bạn bè gần xa
Không bao giờ quá sớm để kết bạn và quá muộn để yêu (Sandy Wilson)

Thứ Sáu, 17 tháng 2, 2017

  NẦY XUÂN

Tà huy vừa rơi xuống
Ngày sang năm lạnh đầy
Cảnh buồn nào ai muốn
Nơi ta vào cơn say

Giao thừa thêm vắng lặng
Hàng trụ đèn nghiêng quay
Cơn nhức đầu thở nặng
Đêm về đè trên vai

Chén rượu vừa rơi tay
Chập chờn cơn độc dược
Đưa ta vào đắng cay
Như hồn ma đuổi rượt

Ta rơi vào đáy vực
Nghe tê điếng linh hồn
Tên suốt đời lỡ vận
Nên linh hồn chưa thiêng

Lời phủ dụ từ tâm
Nghe năm tàn tháng lụi
Dầm mình nơi dễ đuối
Nổi trôi đời thâm da

Này Xuân

Nầy xuân ! nghe vời xa...
Như thấm đời trở mặt
Xuân nầy rồi đi qua
Thành bao mùa thắt nghặt

Ta nhục hình muối mặt
Nầy xuân ! như vừa qua ...
Tích thương nầy mưng mủ
Đem ta về tha ma !

Nầy xuân ! nầy Tết ! ta...

        Hoa Nguyên
click comment
0 comments
       icon edit icon edit
  • Blog:
  • Page:
  • tweet-button
  • Share to Printer

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

Nầy xuân ! như vừa qua... Ta nhục hình muối mặt Vết thương đầy mưng mủ Đem ta về tha ma ! Này Xuân- Hoa Nguyên 4.5 NhuYGialai 177 Pham Van Dong- Pleiku GiaLai 600000 VietNam 2017-02-17T05:00:00+07:00
  • Thể loại
  • Tác giả
  • Thời gian
Mục lục:
  • Theo thể loại
  • Theo tác giả
  • Theo thời gian
Click tùy chọn để xem và comments nhé, Thanks!
Google Comments
Facebook Comments
Không có nhận xét nào: