Nơi lưu giữ kỷ niệm học trò và giao lưu, tản mạn... cùng bạn bè gần xa
Không bao giờ quá sớm để kết bạn và quá muộn để yêu (Sandy Wilson)

Thứ Sáu, 28 tháng 10, 2016

Tiễn biệt một nhà thơ- Nguyễn Vĩnh Bảo

Tiễn biệt một nhà thơ


TIỄN BIỆT MỘT NHÀ THƠ
                  (Thương nhớ nhà thơ Hậu Cốc Ngang)

Bạn bè thân hữu khắp gần xa
Tiễn biệt nhà thơ nước mắt nhòa
Đồng lúa thôn quê tin sét đánh
Dòng sông phố thị biết mưa òa
Ngậm ngùi đứng trước vòng tang trắng
Thương xót cúi đầu linh cữu hoa
Rơi lệ chia tay Người quá cố
Thơ Anh vẫn mãi ngọt ngân nga!

         Nguyễn Vĩnh Bảo

(Viết xong lúc 10h30 ngày 26/10/2016)


0 comments
         Phố núi và bạn bè
Click tùy chọn để xem và comments nhé, Thanks!
Google Comments
Facebook Comments

    Không có nhận xét nào: